2012. március 23., péntek

Nemzeti dal


Petőfi Sándor: Nemzeti dal

Petőfi a Nemzeti dalt 1848. március 13-án írta Pesten, amit utána sok helyen toborzóként olvasott fel. Ez a hazafias dal szónoklatként íródott → a magyar nép érzéseit fogalmazza meg: az önbecsülést, a szabadságvágyat, a tennivalókat.
Már az első versszakban megszólítja a népet („Talpra magyar, hí a haza!”); és kérdést intéz hozzájuk („Rabok legyünk, vagy szabadok?”). A második versszakban választ, magyarázatot ad a hallgatóságnak („Rabok voltunk mostanáig, kárhozottak ősapáink”). A negyedik versszakban már harcba hív mindenkit („Ide veled régi kardunk!”), hogy levessük a láncot és kardot ragadjunk. Az ötödik versszakban választ ad, hogy milyen lesz majd („A magyar név megint szép lesz, méltó régi nagy híréhez; mit rákentek a százasok, lemossuk a gyalázatot!”). A hatodik versszakban már a jövő képét hozza föl, hogy hősként fogják azokat tisztelni, akik föláldozzák magukat a hazáért.

2 megjegyzés: