2012. március 23., péntek

A Hymnus és a Szózat összehasonlító elemzése


A Hymnus és a Szózat összehasonlítása

A Hymnusnak és a Szózatnak sok egyforma, de sok különböző tulajdonsága is van. A Hymnust Kölcsey Ferenc írta 1823-ban, a töretlen Habsburg önkényuralom idején; a Szózatot pedig Vörösmarty Mihály 1836-ban, a reformkori kezdeti sikerek (országgyűlés) idején. Kölcsey a vershelyzet megfogalmazásánál Istenhez fohászkodott, míg Vörösmarty a magyarságot szólította meg E/2. személyben. Műfaját tekintve mindkettőt az ódai műfajok közé soroljuk, de a Hymnus himnusz (mivel a hangneme dicsőséges és fennkölt), a Szózat pedig szózat (mivel szónoki beszéd). A témájukat ítélve, míg Kölcsey tűrni, bízni tanít, addig Vörösmarty rendületlen hűségre, cselekvésre szólít. Szerkezete alapján mindkettő keretes vers (a Hymnusnál az 1., 8. versszak; a Szózatnál az első kettő /1-2./ és az utolsó kettő /13-14./ versszak), de a Hymnusnál 2-7. versszakig, a Szózatnál pedig a 3-12. versszakig tart a logikai érvek sorozata. Kölcsey a dicső múlt képeit szembeállítja a tragikus múlt képeivel; és a versben utal a saját jelenére is. Vörösmarty pedig emléket idéz, példát ad a múlt képeivel; elmélkedik és jövőképet fogalmaz meg. Mindkét költő képei romantikusak és történelmi jellegűek. A Hymnus jellemző kulcsfogalmai a bűn és a bűnhődés, a Szózaté pedig az ész, erő és akarat; mindkettőre jellemző kulcsfogalmak: haza, hősiesség, szabadság, élet, halál, pusztulás. Mindkettőnek emelkedett, ünnepélyes és romantikus stílusa van. A Hymnust 7 és 6 szótagos, trocheusi lüktetésű sorok alkotják; míg a Szózat angol-skót balladaforma: 8 és 6 szótagos, jambusi lüktetésű, félrímes sorok alkotják. A Hymnust Erkel Ferenc zenésítette meg 1844-ben, a Szózatot pedig Egressy Béni 1843-ban. Mindkét mű nemzeti jelképünk.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése